PORTFOLIO SKEL

Floatová skla

Skla plochá, průhledná sodnovápenatá, vyrobená litím skelné hmoty na povrch tekutého kovu. Skladem standardně tloušťky 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm, tlustší na objednávku.

Bezpečnostní skla
  • Lepená
   Většinou ze dvou tabulí floatového skla, spojených pružnou polyvinylbuteralovou fólií s vysokou pevností ve třech základních tloušťkách. Zmenšují nebezpečí zranění a průniku zaskleným otvorem; při rozbití se tabule nebortí, střepy zůstávají přichycené na fólii. Skladem standardně v provedení 3.3.1 (dvě třímilimetrová skla s fólií 0,39 mm), v barvě čiré a mléčné.
  • Kalená
   Floatová nebo ornamentní skla, u nichž je vysoké odolnosti vůči teplotním změnám a úderům dosaženo při procesu kalení (tvrzení), tj. zahřátím a následným rychlým ochlazením. Při rozbití se tabule bortí a rozpadá na neřezavé krychličky.
  • Neprůstřelná
   Několikavrstvá floatová skla vyráběná na zakázku podle předpokládaného druhu střelného ohrožení.
  • Pochozí
   Několikavrstvá skla lepená s vrchní vrstvou skla kaleného, určená pro chůzi nebo pojezd vozidel.
Ohnutá skla

Skla za tepla ohýbaná podle šablony; šablonu je třeba pro každý ohýbaný poloměr vyrobit zvlášť. Lze vyrobit i ohnutá zrcadla.

Protipožární skla

Za nejjednodušší skla, bezpečná z hlediska praskání a tvoření střepů za vysokých teplot, lze považovat skla s drátěnou vložkou (drátoskla), vyšší třídy bezpečnosti splňují skla speciální, zabraňující šíření ohně, resp. skla ohnivzdorná, po delší dobu schopná zcela zadržovat vyzařování tepla.

Žáruvzdorná skla

nebo též skla keramická jsou skla trvale odolávající vysokým teplotám např. v halogenových svítidlech nebo při přímém styku s ohněm v kamnových dvířkách či krbech. Zatímco výše uvedená kalená skla odolávají tepelnému nárazu, tzn. teplotnímu šoku, ve výši cca 300°C, skla žáruvzdorná trvale ve výši 650°C a nárazově až ve výši 700°C.

Matovaná skla

Skla chemicky leptaná nebo mechanicky pískovaná. Pískováním lze dosáhnout různých efektů, proto je těmto sklům věnována samostatná sekce.

Ornamentní skla

Skla propouštějící světlo, zároveň vzory na svém povrchu zabraňující přímému nahlížení do prostoru za nimi.